Bildts Dokumintasysintrum

BDS

Het slotfeest ter ere van het 25-jarig jubileum, zaterdag 25 april a.s., begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Om 11.00 uur wordt de tentoonstelling op spectaculaire wijze geopend.
De tentoonstelling is op dorp en op thema ingericht. Er is speciale aandacht voor o.a het vlas, de visserij en voor het nog te verschijnen boek over Johannes Blanksma.Hebt u zelf nog foto's, voorwerpen, films of dia’s en hebben deze een relatie met het Bildt neem ze dan mee naar deze middagen! Ze kunnen ter plekke worden gefotografeerd en gescand. Zo blijven ze bewaard voor de toekomst!

Het Fries Film Archief is aanwezig met (oude) Bildtse Filmsm en kunnen nadere informatie geven over het digitaliseren van uw eigen 8mm films.

KOM ALLEMAAL KIJKEN! DE TOEGANG IS GRATIS.

Fotocollectie

Fotocollectie

Voorwerpen

Voorwerpen

Knipsels

Knipsels

Multimedia

Multimedia