Bildts Dokumintasysintrum

BDS

Op deze site vindt u informatie over het Bildts Dokumintasysintrum. Via het keuzemenu bovenin kunt u kiezen voor foto’s, films of voorwerpen. Op dit moment, april 2016, staan er zo’n 9800 foto’s op de website, maar liggen er nog zo’n 6000 te wachten op verwerking. Het aanbod van films groeit gestaag, evenals de voorwerpen.
Hebt u zelf foto’s, films, voorwerpen of ander interessant materiaal dat niet verloren mag gaan, neem dan contact met ons op. Foto’s kunnen worden in gescand, films worden onder bepaalde voorwaarden gedigitaliseerd en voorwerpen gefotografeerd en met beschrijving op de site gezet.
Bent u geïnteresseerd in een bepaalde foto, dan kunt u deze opvragen via het contactformulier bij de betreffende foto. Is de foto bestemd voor publicatie, dan is bronvermelding een vereiste. Hebt u opmerkingen of aanvullingen bij foto’s, ook dan kunt u uw reacties achterlaten op het contactformulier.


Nieuws

29-01-16  Sfeervolle gedichtenavond in bibliotheek St.Anna.

Laatste donderdag in januari, landelijke gedichtendag en dus ook al jaren de dag voor de Gedichte-aven op 't Bildt. Ook dit jaar weer een grote verscheidenheid aan voordragers en gedichten; van serieus tot humoristisch, en soms zelfs een beetje pikant. Wat opvalt is dat er steeds meer zelf geschreven gedichten, en steeds meer Bildtse gedichten ten gehore worden gebracht. Donderdag 28 januari waren er in de bibliotheek van St.Anna 17 voordragers, waarvan de meesten meerdere gedichten of gedichtjes lieten horen. De S.O.S-band zorgde met accordeon-muziek en zang voor een fijne afwisseling. De leiding was ook dit jaar in de vertrouwde handen van Yntskje Dijkstra, die zoals we van haar gewend zijn met humor en veel kennis van poëzie de voordragers inleidde en ook zelf voordroeg. De bijna 70 bezoekers hebben genoten van deze fijne, inspirerende en gezellige gedichtenavond! Ali bedankte aan het eind van de avond de beide organisatoren van het Bildts Dokumintasysintrum, Jan Faber en Frootje de Weert. Ze stond nog even stil bij de afwezigheid van dé Bildtse dichter bij uitstek, Arjen Dijkstra, die door ernstige ziekte niet zelf kon komen voordragen. Om hem te eren, las Ali zelf een door hem geschreven gedicht over Faike Sniet voor. In het programmaboekje dat elke bezoeker bij binnenkomst kreeg, stonden naast de lijst met voordragers de activiteiten van het BDS in de komende tijd, zoals het Fersyspoadium en het project " 't Ferleden fertelt" Hierover later meer.
+ Lees het hele artikel

18-01-16  Gedichte-aven nadert ; ouwe poesie-albums in fitrine

Poesie-albums en gedichtenbundels as inspirasys-bron in fitrine Nije week donderdegaven, 28 jannewary om half acht avens, is in de bibletheek fan St.-Anne de Gedichte-aven. Deuze unyke aven wort foor de 16e keer houwen, en foor de tweede keer bin Jan Faber en Frootje de Weert fan t Bildts Dokumintasysintrum de organisatoren. t Landelike onderwerp fan e Gedichtendag is Herinneringen, of nag beter: Jaren die druppelend versmelten. Wij op t Bildt fine t fijn at jou n gedicht foordrage dat over dut thema gaat, maar wij hewwe liever dat jou iets hore late wat jou sels anspreekt, thema of niet. Dr kin gedichten foordroegen worre in t Bildts, in t Fries of in t Nederlns. Krekt wat jou sels anspreekt. Yntskje Dijkstra sil ok deuze aven laide; sij het bij elk gedicht of elke foordrager weln ferhaaltsy te fertellen. Op dut stoit staan dr al soan 14 dichters en dichteressen op pepier. Op deuze Bildtse gedichte-aven binne heel ferskillende gedichten te belsteren; humoristies, angrypend, kort, lang of gedichten om over na te dinken. Dr bin letterlik en figuurlyk gyn drempels; elkeneen kin en mg metdoen. Wille jou ok metdoen, dan kin dat fansels. Dan wel graag deuze week nag anmelde. Dut kin in e bibletheek fan St.-Anne, maar ok fia bildts@bnfrl.nl of 088-1656123. Jou kin n aigen gedicht hore late, maar t mg ok n al bestaand gedicht weze. Hewwe jou nag inspirasys norig, dan bin in e bibletheek gedichtenbundels te linen. In e fitrine sien jou naast n paar fan deuze boekys ok heel mooie ouwe poesyalbums, werfan een t 1903 en een t 1909. Wij fine t mooi dat wy, ok fanwege t skses fan forig jaar, dut jaar weer de SOS-band kontraktere kinne hewwe; tussen de gedichten deur sille se wat mooie fersys hore late. Wille jou niet foordrage, maar lstere? Gyn probleem fansels, sonder publyk is dr niet feul te beleven. Allegaar dus fan harte welkom nije week donderdeg!
+ Lees het hele artikel

04-01-16  Gedichte-aven in 'e bibletheek in teken van Herinneringen

Op donderdag 28 januari 2016 kunt u in Bibliotheek Sint Annaparochie weer volop genieten van een mooie avond vol pozie en muziek. Iedereen kan zijn/haar favoriete gedicht voordragen; in het Bildts, Frysk, Nederlands of een andere taal. Is het gedicht in een andere taal, dan wordt een vertaling wel op prijs gesteld. De muzikale omlijsting is in handen van de S.O.S.-band en de presentatie is in de vertrouwde handen van Yntskje Dijkstra. Wilt u een gedicht voordragen? Dan nodigt de bibliotheek u hier van harte toe uit. Kies voor een gedicht dat u aanspreekt. Of het door uzelf geschreven is, of door iemand anders, maakt niet uit. Wel of niet aanhakend bij het thema, het mag allebei. U kunt zich tot 24 januari aanmelden via bildts@bnfrl.nl, of in de bibliotheek van Sint Annaparochie. Wilt u alleen komen luisteren? Ook dan bent u vanzelf van harte welkom! Voor de 16e keer sluiten het Bildts Dokumintasysintrum en de Bibliotheek met deze Bildtse gedichte-aven aan bij de landelijke gedichtendag die de start van de landelijke Pozieweek markeert. Onder het motto Jaren die druppelend versmelten staat deze week dit jaar in het teken van herinneringen. De Gedichte-aven is op donderdag 28 januari, 19.30 uur in Bibliotheek Sint Annaparochie aan de Beuckelaerstraat 2. De toegang is gratis
+ Lees het hele artikel

30-11-15  Kerstmarkt

Kerstmarkt: ( of aigenlik : Kerstmet): Tegaar met de Stichting Bildts Aigene staat t Dokumintasysintrum op e Kerstmet, frijdeg 11 desimber in e Bildtse Slag. Wij late der o.. deurlopend fotos sien, en geve informasy over soawel t Dokumintasysintrum as de Stichting Bildts Aigene. Foor dat lste si landacht froegen worre foor twee projekten diet op stapel staan. t Eerste is t Sproken Ferleden, ofwel t optekenen fan ferhalen van mnsen. Wij frage soawel mnsen diet n ferhaal fertelle wille, as mnsen diet dat ferhaal netere wille. t Tweede projekt speult ankem jaar maai, om krekt te wezen 10,11 en 12 maai. Die lste datum is Alde Maaie, op syn Frys. Op die dg ferhuusden feul erbaaiers fan e ene boer na de andere. Wij gaan in nafolging hierfan de Boer op. Over deuze baide projekten kin jim frijdeg 11 desimber meer informasy krije. En ns nimme jou maar kontakt op met een fan de organisasys in t Bildts Aigene. Naast ns binne dat de Kemissy Meertalighyd, de Stichting Ons Bildt en de Aerden Plaats.
+ Lees het hele artikel

23-10-15  B-kerk, Blanksma en n prot kikys

Nout de groatste drokte rônd t Blanksma-boek wat lêgen gaan is, kin wy as Dokumintasysintrum weer feerder met de gewone gang fan saken. Tenmînste, dat dochten wy! Maar t blyft drok en gesellig, met n prot anloop. Om nou Blanksma eerst maar even ôf te handelen, ôflopen woensdeg 21 oktober is t lêste boek ferkocht. De gelukkige waar Klaas Faber, diet dut boek kreeg út hannen fan ôns fotograaf Jelke de Jager. Faber waar dr och soa wiis met, en fertelde nag dat-y froeger hooi en stro bij Blanskma brocht, fansels foor t peerd Frida. Foor de mînsen die't boek niet bemachtige kinnen hewwe, d'r komt gyn tweede druk. Wel komt in korten 't boek in 'e útlining fan de bibletheek. Feerder komme d'r nag hyltiten reaksys binnen fan mînsen die't 'n Blanksma an 'e muur hewwe, of die nag wat fertelle wille en kinne over Blanksma. Wij fersamele deuze reaksys en sette de skilderijen op de foto, maar hoe't wy hier 'n ferfolg an geven wete wy op dut stoit nag niet. Degenen diet boek besteld hewwe, maar nag niet ophaald, frage wy dut soa gau moglik te doen. De boeken lêge in e bibletheek fan St.-Anne foor jou klaar, graag gepast geld metnimme. Dan de B-kerk: oud-Stannabuurtster Doeke Post het ôns froegen om fotos fan e binnenkant fan de froegere B-kerk. Wij hewwe wel wat fotos, maar dan over t algemeen fan n groepy mînsen in e kerk, sonder dat je feul fan e inrichting sien. Hewwe jou wel fotos, wille jou dat dan an ôns deurgeve? Dan make wy Post n blij man! En at jou over fotos prate, op dut stoit staan dr omtrint 9500 fotos op e websaait. At wy n bitsy deurwerke, hale wy dut jaar de 10.000! De fotos bin dr wel, se motte alleen nag ferwerkt worre. Fan Douwe Zwart fan e gemeente kregen wy de fotos diet deur Buro Vijn maakt binne in opdracht fan e gemeente; dut bin meer as 1600 kikys. Fotos fan straten, húzzen en gebouwen út alle dorpen fan e gemeente. Heel neskierig spul. Dernaast kwam Piet Wassenaar fan St.-Jabik ansetten met n hele mooie serie, goed dokuminteerde fotos fan fral St.-Jabik. Ook hier bin wy heel wiis met. De fotos sil in korten op e site set worre, maar niet allegaar toegelyk fansels. Hewwe jou ok wat om naar út te kiken!
+ Lees het hele artikel


Bekijk het archief