Nieuwsarchief

« Ga terug naar Nieuws

16-02-17  Omroep Max bij Bildts Aigene en Dokumintasysintrum

Vanochtend, donderdag 16 februari, heeft Omroep Max opnames gemaakt bij Stichting Bildts Aigene, 't Bildts Dokumintasysintrum en in het café van Oude Bildtzijl.

Rennie vertelde over de taalstatus, de medewerkers van het dokumintasysintrum ontvingen Klaas Oosterbaan en Dewi Steensma, en in het café is een repetitie van De Klaine Kaizerin.

Vanavond half zeven op NPO 2!!


+ Lees het hele artikel

13-02-17  Feul andacht foor de taal

Soa't jim leze en hore kinnen hewwe, het ok 't Dokumintasysintrum 't drok had met de ( petisy foor) de Bildtse taal. 

Met 'n delegasy fan Bildts Aigene en Europees Buro foar Lytse Talen binne wy dînsdeg 7 febrewary naar Den Haag weest, om de petisy "Erkin de Bildtse Taal' an te bieden an de kamerkemissy onder laiding fan Pia Dijkstra, oorspronkelik út de Westhoek. 

Jammer genog is de woensdeg derna bij 't beslút over de herindeling deuze petisy niet besproken, maar dat betekent niet dat d'r achter de skermen niks gebeurt. D'r is nag gyn defintief beslút nommen.

Wat wel mooi is om te melden, dat o.â. deur deuze aksy foor de Bildtse Taal de landelike media 't Bildt ok in de gaten hewwe. De hele week wort op Radio Een  om 11.30 uur andacht besteed aan ôns gemeente, en niet alleen over de taal, maar ok over de Bildtdijken en soa. Se hewwe fleden week de hele week opnames maakt.

Kommende donderdeg is Omroep Max bij 't Dokumintasysintrum, bij Rennie fan Bildts Aigene en in 't kefé fan Ouwesyl, om der opnames te maken. 't Gaat hur fral om 't praten; hoe klinkt 't Bildts en hoe wort 't brúkt. Wij bin benijd! 

At wy wete wanneer 't útsonden wort, krije jim weer bericht fan ôns. 


+ Lees het hele artikel

27-01-17  Geslaagde gedichtenavond in bibliotheek St.Annaparochie

Al bijna 20 jaar wordt op de laatste donderdag van januari de “Gedichte-aven op het Bildt” gehouden, in de bibliotheek van St. Annaparochie.

De eerste jaren nog vooral Friese en Nederlandse gedichten voorgedragen, meest uit een gedichtenbundel. Er is vooral de laatste vijf jaar een duidelijke trend merkbaar: steeds meer mensen dragen hun eigen gemaakte gedichten voor, en liefst in hun eigen taal.

Ook donderdag 26 januari bleek dit weer: van de 21 voordragers droegen 12 mensen eigen werk voor, waarvan 11 in het Bildts.

Wat verder opviel, was de hommage aan de in april overleden Bildtse dichter Arjen Dijkstra. Jan Faber memoreerde Dijkstra al in zijn voorwoord, lady-speaker ( mooi Bildts woord!) Yntskje Dijkstra roemde haar favoriete Bildtse dichter nogmaals en diverse andere voordragers lazen werk voor van Arjen. De nalatenschap van deze dichter is geschonken aan het Bildts Dokumintasysintrum, dat samen met Stichting Ons Bildt eraan werkt om eind dit jaar een boek over het leven en het werk van Dijkstra uit te geven.

Verder kwam het thema humor ook uitgebreid aan bod: of het nu was via SSSSietse de Sssslang, of de Tsjien Pear Klompkes, of via de Elfstedentocht waarbij elke deelnemer een onderdeel van zijn lichaam verloor, of het gedicht van Dorresteijn over de Huwelijkse Staat. Voeg daarbij nog wat relatieproblematiek, wat maatschappijkritiek en wat waargebeurde verhalen in dichtvorm, en de avond was meer dan geslaagd.

De 75 bezoekers luisterde naast de gedichten van de accordeonmuziek van Piet Poelstra, die zelf ook zichtbaar genoot.

De avond werd georganiseerd door Stichting Bildts Aigene, met een voortrekkersrol van het Bildts Dokumintasysintrum in de personen van Jan Faber en Frootje de Weert en in samenwerking met Bibliotheek Noord Fryslân. Namens deze bedankte Ali Bronger naast de aanwezigen, ook de genoemde organisatoren. Voor iedere deelnemer was er een roos als dank, en de eerste voordragers voor 2018 staan al genoteerd.


+ Lees het hele artikel

27-01-17  Petisy " Erkin de Bildtse taal"

Soa't jou lezen kinnen hewwe in de Bildtse Post ( o.â) wil Stichting Bildts Aigene deur middel fan 't fersamelen fan handtekeningen de Tweede Kamer fersoeke nag 'n keer naar 't rapport fan 'e Taalunie te sien. Op basis fan dut rapport het minister Plasterk besloaten dat 't Bildts niet de status fan erkinde minderhydstaal krijt.

Stichting Bildts Aigene het derfoor 'n petisy-sait opend, werop at men de handtekening sette kin. Of 't briefy in 'e Bildtse Post kin infuld en bij ferskaidene adressen in alle Bildtdorpen inleverd worre. 

sien hierfoor de site fan Bildts Aigene. 


+ Lees het hele artikel

16-01-17  Gedichte-aven op het Bildt

Donderdag 26 januari is het landelijke gedichtendag, en net als vorige jaren haakt het Bildt hier op in met de Gedichte-aven op het Bildt.

tijdens deze avond worden gedichten voorgedragen in het Bildts, Fries of Nederlands. De voordrachten worden afgewisseld met muziek; dit keer van een rasechte Bildtse muzikant, maar wie dit is? Kom kijken en luisteren!

De avond begint om half acht, in de bibliotheek van St.Annaparochie. Toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening.

De voordragers worden ingeleid door Yntskje Dijkstra, die dit met kennis van zaken en met humor doet. De organisatie is in handen van Jan Faber en Frootje de Weert, namens het Bildts dokumintasysintrum en Stichting Bildts Aigene. 

Wilt u nog meedoen? dan deze week opgeven via de bibliotheek of via bildts@bnfrl.nl.

 

 


+ Lees het hele artikel

23-12-16  foto's kerstborrel vrijwilligers

bijgaand een foto van de gezellige afsluiting van het jaar, 16 december j.l. 

in januari staan we weer voor u klaar, elke woensdagmiddag in de bibliotheek van St.Annaparochie.

wij wensen u fijne Kerstdagen en een heel goed 2017! 


+ Lees het hele artikel

19-12-16  Kerstburrel as ôfslútting fan 2016

Frijdegaven hewwe de metwerkers fan 't Dokumintasysintrum metnander 't jaar ôfslútten. 'n Happy en 'n dranky, 'n toespraky en 'n rollade met wat wyn met naar huus'; 't waar 'n heel gesellige en geslaagde aven.

Jou kin nag hyltiten elke woensdeg lâns komme fansels; at de bieb open is, binne de metwerkers d'r ok. En omdat de bieb niet dichtgaat, allen op baide Kerstdagen en Oud-en Nij, is 't Dokumintasysintrum ok gewoan te berikken.

hewwe jou nag foto's of andere materialen, of hewwe jou 'n fraag op 'n opmerking, kom dan woensdegs tussen half twee en half fijf lâns. De koffy en thee staat klaar! 


+ Lees het hele artikel

16-12-16  Kerstmarkt 16 december

op 16 december, vandaag dus, is het Bildts dokumintasysintrum aanwezig op de Kerstmarkt in sporthal De Bildtse Slag. In de stand van Bildts Aigene laten we samen met de andere organisaties van deze stichting zien waar we voor staan. 

Het Dokumintasysintrum neemt een aantal films mee, om onder de aandacht te brengen dat via onze site dorps- en andere films van het Bildt te bekijken zijn. 

Verder worden er kerstkaarten met Bildtse teksten verkocht; nog even wachten dus met het versturen van je kerstkaarten!

 


+ Lees het hele artikel

21-10-16  Informatieve en gezellige Stoomcursus geschiedenis door Tresoar

 
Zondagmiddag 16 oktober hield Tresoar de stoomcursus Geschiedenis in St.Annaparochie.  Zo'n 25 bezoekers kwamen door middel van o.a. een fimpje niet alleen meer te weten over de Friese, maar ook de Bildtse geschiedenis. Een kleine quiz leerde dat vooral jaartallen lastig zijn in te schatten. Want wanneer verscheen de eerste Leeuwarder Courant en wanneer werd Bonifatius nou precies vermoord? En hoe heetten St.Jacob, St.Anna en Vrouwenparochie in vroeger tijden?  De winnaars kregen een leuke attentie, en daarnaast kreeg elke bezoeker een " Sertifikaat fan deelname". Via de site van Tresoar lieten Binne Reitsma en Wilma Hogenhuis van Tresoar zien hoe je meer over je eigen woonplaats kon vinden, hoe je via het adresregister inzage had in de bewoners en vooral hun beroep in vroeger tijden, wie welke auto had gekocht ( zgn. B-nummers ) en verschillende andere zoekmogelijkheden. Ali Bronger bedankte de aanwezigen voor hun inbreng, en wees erop dat het Bildts Dokumintasysintrum eigenlijk een Tresoar in het klein was. Voorwerpen en foto's krijgen meerwaarde als het verhaal erachter bekend is. Binne en Wilma kregen van de voorzitter van het dokumintasysintrum een bloemetje aangeboden voor hun bijdrage in deze fijne, informatieve middag.
 


+ Lees het hele artikel

07-10-16  Wat wete jou over 't Bildt? Stoomkursus met Tresoar

Sundeg 16 oktober om 15.00 uur kin jou je kennis over het Bildt opfrisse. Tresoar komt met 'n stoomkursus Geskidenis, werin naast 'n kort stikky over de Friese Geskidenis de historie fan 't Bildt toelicht wort. D'r wort 'n film draaid fan 't Fries Film Archief, over 't Bildt fansels. En niet te fergeten: jou kennis wort testen! hoe goed kin jou 't Bildt?  An't eand fan 'e overdâg wete wy d'r meer over.

 

Jim bin fan harte welkom in MFC Ons Huis, kommende sundeg. sien ok op Facebook fan 't Dokumintasysintrum, op 'e site en Facebook fan Stichting Bildts Aigene en in 'e Bildtse Post. 

Deuze overdâg wort organiseerd deur Bildts Dokumintasysintrum, een fan de fier partijen die't metnander Stichting Bildts Aigene forme.  Elke aktiviteit fan Bildts Aigene wordt anstuurd door een fan deuze fier, en dut keer is 't dokumintasysintrum de anjager en 't anspreekpunt. 


+ Lees het hele artikel

05-09-16  Seumerfekânsy sit d'r weer op!

De seumerfekânsy sit d'r weer op, al is 't deuze week nag wel mooi weer.  Maar dat weerhout de metwerkers fan 't Dokumintasysintrum niet om deuze week weer te beginnen. Fanôf woensdegoverdâg 13.30 uur sitte se klaar foor al jou fragen en opmerkings, en foor 't inbringen fan materialen. Jou fine ôns in 'e bibletheek fan St.-Anna, Beuckelaerstraat 2. 

Wille jou wete wer't jou 't Dokumintasysintrum nag meer fine? Kyk dan op 'e sait fan Bildts Aigene. Der staat 'n kalinder met alles wat d'r op 't Bildt te rêden is. 


+ Lees het hele artikel

29-08-16  Metwerkers op stap met film en foto's

de metwerkers van 't Dokumintasysintrum bin gauris op stap met films en foto's, en bijbehorend praatsy. Deuze bijeenkomsten binne faaks toegankelik foor elkeneen die't arig fynt om kennis te nimmen fan 'e skiednis fan 't Bildt. 

Foor de data fan deuze lezingen wil ik jou graag ferwize naar de websait fan Stichting Bildts Aigene: www.bildtsaigene.nl, werop at jou de folledige kalinder an alle aktiviteiten op het Bildt fine kinne. 


+ Lees het hele artikel

22-08-16  Barbecue metwerkers

as start fan 't nije seizoen hewwe de metwerkers fan 't BDS tegaar met hun partners saterdeg 20 augustus barbecued bij Tineke en Henk Postma.  Mooi dat sij soa'n groate skuur hewwe, âns waar al 't eten fortwaaid en regent! 't waar gesellig metnander; 't is ok 'n heel goed ploechy.  Sien op facebook foor meer foto's. fanôf septimber sitte d'r elke woensdegoverdâg fan 13.30 ant 16.00 uur klaar foor al jou fragen, opmerkings en in te bringen materialen. Koffy of thee d'r bij, en 't wort fast weer 'n goed jaar. 
+ Lees het hele artikel

29-07-16  metwerkers met fekânsy

de metwerkers fan 't Dokumintasysintrum bin even frij. De een gaat op fekânsy, de ander te fytsen en weer 'n ander het 'n mooi plakky in aigen tún.

allegaar bedoeld om hursels weer op te laden foor 't kommende jaar, werin se 't fast en seker weer drok krije sille. D'r bin al 'n stikmannig anfragen foor 't geven fan lezingen met foto's en films, d'r komme hyltiten meer mailtsys met fragen over persoanen op foto's,  fragen foor 't leveren fan foto's foor boekwerkys en publikasys en ok 't op 'e sait setten fan films gaat gewoan deur. 

 

hewwe jou 'n fraag of opmerking, dan kin je die ok in deuze fekânsytiid gewoan stellen blive. Jou krije altiten antwoord! Derbij is de koördinator deuze maanden niet fort, en worre de lopende saken gewoan behandeld.

op woensdegoverdâg 7 septimber is 't Dokumintasysintrum weer op folle sterkte anwezig. 

 

ook jim allegaar: mooi weer en lange dagen toewînst! 


+ Lees het hele artikel

20-06-16  Wat wort d'r inbrocht bij 't BDS?

Lêst maai waar d'r weer 'n fergadering fan 'e metwerkers fan 't dokumintasysintrum. Naast de algemene saken  krekt as forige ferslagen, sinterasy en inkommen post worre de kommende aktiviteiten deursproken en ok 't inbrochte spul.    

Wat kwam d'r dut keer letterlik en figuurlik op tafel?

- 'n houten wandbôrd met beskildering Aren út Skelpen
- doazen met listen fan grôndmonsters en gewassenkaarten, en 'n pakket met namen fan stikken lând. Dut waar ok al     te   bewonderen bij 't Boerken.
- kevet met foto's fan muziekkorps Excelsior
- blauwdruk fan 't ouwe postkantoor fan St.-Anne
- en heel feul foto's, fan o.â. 't Bildt 500, de ferbouw fan 'e Vlaswiek, St.-Jaasmet, Westhoek en nag feul meer.

Wille jou dut besien, kom dan lâns of kyk op deuze site bij fotokolleksy. Niet alles staat d'r fortenenen op, wij motte wel de tiid hewwe om 't spul te ferwerken.          

Hewwe jou sels foorwerpen of foto's die 't fan belang binne om te bewaren, nim dan kontakt met ôns op.

 

 

 


+ Lees het hele artikel

13-06-16  10.000 foto's op de site

Twee weken geleden is de 10.000e foto op de site van het Bildts dokumintasysintrum geplaatst.

Tineke Postma en Jitske Dankert, twee van de medewerkers van het BDS, zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de foto's. En verdienen daarom zelf om op de foto te worden gezet.

 

 


+ Lees het hele artikel

03-06-16  Ferhalen bij 't Boerken

’t Is al weer ’n paar weken leden, ’t Boerke op ’t Bildt. Jim hewwe lezen kinnen hoe’n groat súkses dut waar. Sien o.â. www.bildtsaigene.nl
Stichting Bildts Aigene wordt formd deur de 4 poten: Stichting Ons Bildt, Kemissy Meertalighyd, Aerden Plaats en Bildts Dokumintasysintrum.

Bij de aktiviteiten die’t organiseerd worre deur Bildts Aigene, is hyltiten een fan deuze organisasys de trekker ( mooi toepaslik in dut gefal). Foor ’t Boerken waar dut ’t Bildts Dokumintasysintrum. Foorôf en tidens dut Boerken hewwe de frijwilligers ’t d’r drok met had: fege en rage in ‘e skuur, foto’s soeke en ôfdrukke, kedootsys make foor de priisfragen,  boel inrichte, en ferhalefertellers soeke.  Dut lêste waar ’n taak fan Frootje de Weert,  en sij het ’n kort ferslachy maakt fan ’t hele ferhale-gebeuren.

Jou kinne dut ferslachy lese in 't pdf-bestân hieronder.


+ Lees het hele artikel

16-09-15  Stand over Johannes Blanksma

In de bibliotheek is een stand ingericht over het werk van Johannes Blanksma. Hier zijn verschillende foto's van schilderijen van Blanksma bewonderen en bovendien kunt u intekenen op het boek "Johannes Blanksma, melkventer in de ban van penceel en palet". Het boek wordt gepresenteerd op zondagmiddag 11 oktober om 15.30.
+ Lees het hele artikel

15-05-15  Strúnnen succesvol afgesloten

25 april is het Strúnnen succesvol afgesloten met een grote presentatie in het MFC Ons Huis. Er zijn in de afgelopen weken veel voorwerpen en foto's ingeleverd, die de komende tijd verwerkt zullen worden. Het kan even duren, maar het komt wel goed. We gaan eerst weer over naar de orde van de dag; foto's verwerken en via de Bildtse post en facebook vragen om meer informatie. In oktober staat de presentatie van het boek over melkventer/schilder Johannes Blanksma gepland. Meer informatie volgt.
+ Lees het hele artikel

06-03-15  Weer prachtig materiaal ingebracht tijdens Op 'e Strún St.-Jabik

Afgelopen zaterdag was ons tweede dorp aan de beurt, we mochten ons nu etaleren in de Groate Kerk. Dit is natuurlijk een mooi bijpassende omgeving om onze verzameling spullen tentoon te stellen. Ook nu waren we om één uur al bezig om alles een mooi plekje te geven zodat alle bezoekers weer een goed overzicht zouden krijgen van wat we zoal bewaren voor de toekomst. Om drie uur kwamen de eerste bezoekers binnen en dit liep de rest van de middag goed door. De middag was minder druk bezocht dan in Nij Altoenae maar daarom niet minder gezellig en er zijn weer bijzondere stukken ingebracht. Om maar een paar te noemen: een zelfgemaakt wandkleed in de vorm van het wapen van het Bildt, een medaille van de dorpentocht, een boekje van het 450 jarig bestaan van het Bildt en twee grote vaandels met eretekens en medailles van het Korps Aurora. Verder natuurlijk interessant papierwerk, zoals nota’s van bedrijven en foto’s. We hebben zelf deze keer stukken getoond die bij St.-Jabik hoorden, waaronder litho’s van Wim Bors en spullen van de Kaatsvereniging. Natuurlijk ook weer mooie foto’s en we hebben verschillende dorpsfilms getoond uit de jaren 1968 en 1982. Kortom weer een geslaagde middag waar we zeer tevreden op mogen terugkijken. Mocht u de nieuw ingebrachte spullen willen bekijken dan kan dat op de slotdag van onze Op ‘e Strún op 25 april in Ons Huis in St.-Anne. Met de volgende Op ‘e Strún gaan we naar de Westhoek dan zitten we in de Spitsroeden ook nu weer van 15.00 tot 17.00 uur. Kom gezellig even langs!
+ Lees het hele artikel

06-03-15  7 maart Strúnne in 'e Westhoek

Voor de derde keer gaat het Bildts dokumintasysintrum “Op ‘e Strún”. Als het goed is,komt deze benaming u niet onbekend voor. Bij deze “strún”, of sneupmiddagen, gaan de medewerkers van het Bildts dokumintasysintrum op locactie. Na twee zaterdagen in Nij Altoenae en Sint Jacobiparochie, is nu de Westhoek aan de beurt. Tussen 15.00 en 17.00 uur laten we in De Spitsroeden zien wat wij als dokumintasysintrum zoal hebben verzameld en gekregen in de afgelopen 25 jaar. We nemen een film mee over de zeevisserij, foto’s van de omgeving en verder diverse andere interessante voorwerpen, documenten en foto’s. Heeft u foto’s of materialen? Het dokumintasysintrum is altijd op zoek naar meer foto’s en materialen, om de Bildtse geschiedenis in wat voor vorm dan ook te bewaren voor de toekomst. De foto’s kunnen ter plekke worden ingescand en voorwerpen gefotografeerd, zodat u uw kostbare materialen niet hoeft af te staan. Heeft u ( op dit moment) geen foto’s of materialen die u ons wilt laten zien, ook dan bent u van harte welkom! De toegang is gratis, koffie en thee zijn verkrijgbaar. Hebt u nog vragen over dit strúnen, of andere vragen over of voor het Bildts dokumintasysintrum, neem dan contact op via bildts@bnfrl.nl, 0518 401163 ( woensdags) of 088-1656123.
+ Lees het hele artikel

20-02-15  Strúne in St.Jabik

28 februari: Strúne in St.-Jabik Na de eerste, succesvolle, strúnmiddag in Nij Altoenae, is komende zaterdag St.Jacobiparochie aan de beurt. Maar voordat ik u daarover meer vertel, eerst een correctie. De informatie bij de foto van het artikel over Nijl Altoenae was niet helemaal juist: de nieuwe school is in gebruik genomen op 6 januari 1984, en de oude school werd twee jaar later, in 1986 dus, afgebroken. Zaterdag 28 februari is de beurt aan Sint Jacob: tussen 15.00 en 17.00 uur komt het Bildts dokumintasysintrum strúnen in ’t Jabikshuus. De toegang is gratis, koffie en thee zijn verkrijgbaar. Wat nemen we mee? Foto’s van de scholen, de middenstand, aardappeloogst, vervoer en dergelijke. We draaien een paar dorpsfilms en nemen mappen met oude nota’s van St.Jabuurtster bedrijven mee, verder voorwerpen, een boek van de reisclub en nog veel meer. Heeft u foto’s of materialen? Houdt u grote schoonmaak? Het dokumintasysintrum is altijd op zoek naar meer foto’s en materialen, om de Bildtse geschiedenis in wat voor vorm dan ook te bewaren voor de toekomst. Voor St.Jabik kunt u denken aan informatie over de kaats- of voetbalvereniging, de duivenvereniging, de jeu- de- boulesclub, of elke andere vereniging. Schoolfoto’s zijn welkom, maar ook notulenboeken, schilderijen, erkenningen met bedrijfsnamen, foto’s van bedrijven, van straten, huizen, informatie over de diverse bands die er waren. Noem maar op. De foto’s kunnen ter plekke worden ingescand en voorwerpen gefotografeerd, zodat u uw kostbare materialen niet hoeft af te staan.
+ Lees het hele artikel

16-02-15  Eerste `Op ‘e Strún´ van het Bildts Dokumintasy Sintrum een groot succes!

Afgelopen zaterdag 14 februari was de aftrap van de ronde langs de Bildtse dorpen die het Bildts Dokumintasy Sintrum dit jaar doet vanwege het 25 jarig bestaan. Er was van tevoren al ruchtbaarheid aan gegeven door het verspreiden van affiches, het aanwezig zijn in `even Bildts` op Radio Eenhoorn, het ophangen van een poster in het dorpshuis en reclame en stukjes in de Bildtse Post. Maar de mond tot mond reclame werkt in Nij Altoenae nog steeds het beste. Want de Utwyk was de eerste locatie waar we naar toe gingen, een prachtig gebouw dat zich hier goed voor leent en waar we geweldig gastvrij ontvangen zijn. De mensen op het dorp hadden allemaal gehoord van de dorpsfilm die te zien was. We hadden spullen en foto´s van Nij Altoenae die we uitgestald hebben in een kleine tentoonstelling. Op de tafels lagen mappen met oude foto´s en documenten . Er was ook een hoekje met algemene spullen van het gehele Bildt, hier konden we goed laten zien wat we zoal bewaren en documenteren. Van een artistiek wandkleed tot zandzakken van de Bildtpollen en van pillendoosjes tot medailles. Kortom iedereen kreeg zo een goed overzicht. Tussen 13.00 en 15.00 uur hadden we de zaal ingericht en ook de spullen klaargezet voor het scannen van documenten en foto´s die mensen mee konden nemen. Ook was er gelegenheid om spullen te laten fotograferen die bezoekers meenamen en waarvan ze dachten dat het goed was om vast te laten leggen voor de toekomst. We wisten niet hoeveel mensen we konden verwachten omdat het een inloopmiddag was van 15.00 tot 17.00 uur maar de opkomst was veel meer dan we hadden kunnen denken. Prachtig voor ons en heel gezellig! Iedereen nam de tijd om alles, inclusief de film, goed te bekijken. Er is heel veel ingebracht door het dorp, sommige spullen mochten we houden en andere zijn in gescand of gefotografeerd en konden dan weer mee naar huis. Een kleine greep hieruit….een glazen delfts blauw wandbord, een blauwdruk van de bouwtekening voor de pastorie van de Gereformeerde Kerk, een boek over de Bildtse aardappelweken 2012 “dialoog tussen akkerbouw en kunst” en een prachtige verzilverde tulp van H. Hoekstra, waarin een echte tulpenbol gegoten zit! Ook de afdeling waar gescand werd had niet te klagen……er zijn ongeveer 80 foto’s ingebracht met vermelding van namen en bijzonderheden en ook nog verschillende documenten o.a. nota’s, bestellingen en een bonnenboekje uit de oorlog. Kortom een groot succes dat ons nu al weer uit doet zien naar het volgende bezoek en dat is op 28 februari a.s. Dan zijn we in Sint Jacobiparochie in het Jabikshuus van 15.00 tot 17.00 uur kom langs en laat uw “schatten” vastleggen en documenteren. Maar ook als u gewoon eens wil zien wat wij zoal doen bent u van harte welkom! Rennie Steensma
+ Lees het hele artikel

09-01-15  nieuwe foto's en voorwerpen

De medewerkers van het dokumintasysintrum zijn donderdag 8 januari bij elkaar geweest, om o.a. te praten over de aanstaande activiteiten rond het jubileumjaar. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. verder wordt in een vergadering met de medewerkers het ingebrachte materiaal doorgesproken. ook dit keer zat er weer heel "neskierig" spul tussen. Een kleine greep uit de lijst van 35 ingebrachte foto's en voorwerpen: - brieven over de oorlog van J. J. de Kapeijne van de Coppello, die in de pastorie van St.Jacob ondergedoken heeft gezeten. - boekwerkje "de 65-jarige geschiedenis van een van de eerste jamfabrieken in Nederland", ook bekend als 'Sloeps jamfabriek'. - de ochtendjas van wijlen dokter Kliphuis, de ochtendjas en kamerjas van mevrouw Kliphuis, met daarnaast een boek vol foto's over St.Anna. -informatie en dvd's van PKA St.Anna - interview van Radio Eenhoorn (1995) met een evacué uit Limburg - boekje van "den heer H. Sannes", over "het Bildt en Bildtkers van vóór 100 jaar"en "De Bildtsche Schutters in den Tiendaagsen Veldtocht 1831". - foto's, o.a. van de bouw van het gemaal van Zwarte Haan, de noodwoningen in de Altoenaestraat, schoolklassen, foto op hout van molen De Noordster en vele andere. Het materiaal wordt gefotografeerd, de foto's gescand en daarna via deze site of in de bibliotheek van St.Annaparochie in te zien.
+ Lees het hele artikel

09-01-15  Gedichtenavond in ere hersteld

Donderdagavond 29 januari vanaf 19.30 uur wordt in de bibliotheek van St.Anna de gedichtenavond gehouden. wilt u een gedicht voordragen, in Bildts, Fries, Nederlands of nog een andere taal/dialect? Geef u dan op via bildts@bnfrl.nl, 0518 401163 of bij de balie van de bibliotheek. Opgave mogelijk tot 26 januari. Het thema van de landelijke gedichtendag is "Met zingen is de liefde begonnen", maar op het Bildt mag ieder, eigenzinnig als we zijn, een gedicht naar keuze voordragen. Bezoekers natuurlijk van harte welkom. De entree is gratis, consumpties voor eigen rekening. De presentatie is in handen van Yntskje Dijkstra, muziek tussen de voordrachten door wordt verzorgd door de S.O.S.-band.
+ Lees het hele artikel

15-12-14  Even bijprate

2015: Jubileumjaar Bildts dokumintasysintrum Op ‘e strún, Blanksma en meer. In 2015, april om krekt te wezen, bestaat ’t Bildts dokumintasysintrum 25 jaar. In deuze 25 jaren het ’t dokumintasysintrum hur ’n hyltiten groatere pesisy ferwurven op ’t gebied van ’t bewaren en sien laten fan de history fan ’t Bildt, in wat foor form dan ok. Begonnen met ’n paar foto’s en wat foorwerpen en dokuminten, is de kolleksy nou útgroeid ant meer dan 8000 foto’s op ‘e site en in ‘e fotokas, met foorwerpen die’t ok fia de site te finen binne en met’n heel prot dokuminten en knipsels die ’t nag digitaliseerd worre motte. ’t Meeste werk wort deen deur ’n heel entoesjaste ploeg frijwilligers. At jim ’s op ’n woensdeg in ‘e bibletheek fan St.-Anne komme, sien jim wer’t se met doende binne. D’r is woensdegoverdâgs ’n prot anloop. Op ‘e struun: Om werom te kommen op ’t jubileumjaar: dut kin fansels niet soa maar foorbijgaan. Wij wille d’r dan ok andacht an skinke deur metnander “op ‘e strún” te gaan. Dut hout in dat de metwerkers fan ’t dokumintasysintrum naar de dorpen in de gemeente gaan. In de dorpen die ’t wy besoeke wille wy ’n klaine fototintoanstelling fan ’t betreffende dorp sien late, wat filmpys. Wij fertelle over wie’t wy binne en wat wy doene, en jou kinne foto’s of materialen inbringe. De foto’s sille drekt skend worre, soadat jou se niet lang út hannen hoeven te geven. Een fan ’t dorp wer’t wy binne sil die saterdegoverdâgs laide. De lêste strún-dâg is op saterdeg 25 april, in St.-Anne. Dan late wy ’n hele dâg sien wat wy hewwe en wat wy doen, fansels feestlik inlist. Hoe’t alles d’r krekt út komt te sien, wete wy op dut stoit nag niet. Hou de Bildtse Post en Radio Eenhoorn en soa maar goed in ‘e gaten, dan ontkomt jou niks. Blanksma: Wat d’r nag meer speult, en wer’t wy och soa drok met hewwe, is ’t samenstellen fan ’n boek over de Stannebuurtster skilder/melkboer Johannes Blanksma. ’t Begon met ’n skilderij dat wy kregen fan Van der Kerk út Wolvega, eerder fan Froubuurt. Dut skilderij fan ’t kefee fan Froubuurt waar skilderd deur Blanksma. ’t Deen al gau bliken dat hij ’n hele prot skildert het: fan ’t namaken fan ouwe meesters tot aigen skilderijen. Jelke de Jager, een fan de frijwilligers fan ’t dokumintasysintrum, begon met ’t fotograferen fan al deuze “ Blanksma’s”, en hij is onderwilens heel Fryslân deurkrost. Met as risseltaat dat –y nou meer as 200 skilderijen op ‘e kyk set het. Toegelyk waar Anne Peter van Dijk al ’n hutsy fan plan ’n boek over Blanksma te skriven, en dut paste heel mooi bij de foto’s die’t wy in ’t dokumintasysintrum hadden. Een en ander is nag in de foorberaidende faze, maar wij perbere ’t boek in april út te bringen. Wete jou nag mînsen die’t ’n Blanksma an ‘e muur hangen hewwe, geef dut dan deur an ’t dokumintasysintrum. Ok at jim mooie ferhalen hewwe over Blanksma en syn frynden , dan hore wy dat graag. Wij wille ’t boek fansels soa folledig moglik hewwe . En feerder: - binne wy drok doende met ’t fersamelen fan 8 mm films. Deuze worre deur ’t Fries Film Archief digitsaliseerd en op dvd set. In ’t kommende jaar wille wij deuze films, maar ok de films die’t wy al langer hewwe en útline, fia You-tube an elkeneen beskikber stelle. - bin wy met de Aerden Plaats, de Kemissy Meertalighyd en Stichting Ons Bildt elke maand an ’t praten over ’t borgen fan de Bildtse taal en kultuur. Hoe hou je dat staande in ’n nij te formen gemeente? Wij sien ’t metnander wel sitten. Dut úttert hur o.â. deur eerst metnander te organiseren. Ok hierover leze en hore jou skielk meer. - bin wy ok an ’t praten met de gemeente en ândere personen en instellingen over Kulturele Koierroetes. D’r bin studinten drok met doende om ’t Bildt sien te laten in 3D fia de tillefoan. ’t Lait wat lastig út, maar ok hier geldt weer dat d’r in de kommende tiid persberichten over ferskine sille, met meer útleg dan wy nou geve kin. - hewwe wy metwerkt an o.â. ’t nije boek fan Kees Kuiken: “fan Broedertrouw tot Bildtweb”. ’n Mooi nussy foto’s is ôfkomstig út ôns argyf. - hewwe wij ôns dut jaar sien laten op ‘e “ Markt van Toen”, ’t Oogstfeest, de Hobbymarkt en met “dia”-lezingen in ‘e Beuckelaer en foor ’t SWO. - soa’t boven al skreven is, binne de metwerkers fral op woensdeg drok doende met alle putsys die’t deen worre motte om jou sien te laten wat wy hewwe en wat wy kinne. De inbrochte foto’s worre opplakt, op ‘e site set, de foorwerpen worre fotografeerd, d’r wort spul socht foor tentoonstellings en foor de fitrine, d’r worre foto’s of informasy socht foor mînsen die’t fia de mail fragen stelle, de dvd’s, fideo’s, kesettebândsy’s en platen worre infentariseerd en d’r staan nag doazen fol dia’s die’t ok op dvd set worre motte. Maar al dut werk is gyn swaar werk, at je as koördinator soa’n mooi ploechy frijwilligers hewwe!
+ Lees het hele artikel

08-05-14  tentoonstelling SSS

In de bibliotheek is in de maand mei een tentoonstelling van 100 jaar gymvereniging SSS uit St.Annaparochie. SSS ofwel Sport Staalt Spieren, is opgericht in mei 1914. De tentoonstelling toont oude en nieuwe foto's en diverse artikelen uit kranten. In de vitrine bij het BDS bekers, medailles en oude statutenboekjes.
+ Lees het hele artikel

07-05-14  Deel Bildtse geschiedenis teruggehaald uit de Achterhoek

Oud-huisarts Klein van St. Anne hield ‘boerenboelgoed’ Dokter Klein, zoals de meesten hem nog zullen herinneren, woont samen met zijn vrouw in de Achterhoek aan de rand van Aalten. Het echtpaar is op hoge leeftijd maar zij komen met enige regelmaat nog steeds in St. Annaparochie op bezoek om inkopen te doen bij slager Bijlsma. Zij maken dan ook van de gelegenheid gebruik een bezoek te brengen aan het Bildts dokumintasysintrum voor een gezellig praatje. Als waardering voor het werk van de medewerkers van het Dokumintasysintrum nodigden dokter Klein en zijn vrouw de commissieleden van het Bildts dokumintasysintrum uit om maar eens naar Aalten te komen, want ze hebben nog veel meer spullen liggen van Het Bildt. Daarom waren bijna alle leden ( er miste een) van de commissie afgelopen zaterdag richting de Achterhoek afgereisd. In Bredevoort werden zij door dokter Klein en zijn vrouw ontvangen in een Middeleeuws restaurant waarna het gezelschap door ‘Hendrickje Stoffels’ werd rondgeleid door haar geboorteplaats Bredevoort. In de uitnodiging werd gesproken over “van Saskia naar Hendrickje”. Saskia in in St.Anna bekend als de vrouw van Rembrandt van Rijn, en in Bredevoort is veel aandacht voor Hendrickje Stoffels ( 1626 – 1663), de tweede partner van Rembrandt . Na een interessante rondleiding door Hendrickje zelf, en een kop koffie met heerlijk appelgebak, nam dokter Klein vervolgens zijn gasten mee naar huis waar zijn vrouw een geweldige lunch had staan. Het huis van het doktersechtpaar staat vol met herinneringen aan hun oude woonplaats St. Anna en bij ieder voorwerp heeft dokter Klein wel een verhaal te vertellen wat hij ook niet naliet om dat te doen. Hij weet nog erg veel over de tijd in St.Anna, en kan hier bijzondere anekdotes vertellen. In de kamer hangen veel schilderijen die gemaakt zijn door de St Annabuurster schilder Johannes Blanksma. Dat was voor de commissieleden een bijzondere gewaarwording want zij zijn op het ogenblik bezig het werk van deze schilder te inventariseren. Maar het bleef niet bij de schilderijen want in de oude schuur was nog veel meer te vinden. Zo kwam er een oude vlaskruiwagen voor het daglicht die uiteindelijk bij de vlasfabriek aan de Langhuisterweg vandaan komt. De commissieleden werden het met dokter Klein eens dat hij de vlaskruiwagen in bruikleen af te staan aan het Bildts dokumintasysintrum want dan kan die mooi gebruikt worden voor het expositie van het 25-jarig bestaan van het Bildts dokumintasysintrum. Verder stonden er nog een paar oude kamerkasten uit de Vlaswiek met elk zes legplanken. Dokter Klein vertelde dat er zes mensen sliepen op een kamer, vandaar dat iedere kast zes legplanken had. “Moeten jullie die ook meehebben?” vroeg hij. Aan een balk in de oude schuur hing ook een paar sliklaarzen. Op de vraag hoe hij daar aan kwam, vertelde dokter Klein dat hij eens was opgeroepen om de dood vast te stellen bij iemand die tijdens het werk in het slik was overleden. De overleden man was op een slikslee naar de zeedijk gebracht waar dokter niet anders dan de dood kon vaststellen. Dokter Klein heeft toen de sliklaarzen meegenomen naar de echtgenoot in St. Anne om het slechte nieuws over te brengen, maar dat bleek de moeder te zijn van de overledene. Moeder had de sliklaarzen niet meer nodig, “die kin jou wel metnimme! zei de moeder tegen dokter Klein. De sliklaarzen zijn nu weer terug op Bildtse grond. Toen dokter Klein zijn gasten ook nog wees op een zwaar houten heiblok dat vroeger gebruikt was om palen de grond in te slaan bij de zeedijk, werd besloten om ook dat zware heiblok ook maar mee te nemen richting Het Bildt. “Moet ik hier nu ook nog geld voor vragen?” vroeg dokter Klein zich af, “een symbolisch bedrag of zo?” De commissieleden waren net zo assertief als dokter Klein en zij boden hem meteen een degelijke oude gulden aan. Dat past per slot van rekening perfect bij zo’n boerenboelgoed. Al deze spullen zullen worden tentoongesteld met het verhaal er bij. Ook zal worden geprobeerd te achterhalen wie de drager was van de sliklaarzen. Dokter Klein kon zich geen naam meer herinneren, maar hij heeft de commissieleden wel op het spoor kunnen zetten. Laat in de middag namen de commissieleden van het dokumintasysintrum afscheid van dokter en mevrouw. Nog lang niet uitgepraat na een heel fijn bezoek. Op de foto ziet u een groepsfoto van de commissieleden met dokter en mevrouw Klein.
+ Lees het hele artikel

20-01-14  `Tiden hawwe tiden`: Dokumintasysintrum Minnertsgea neemt na 18 jaar afscheid van Dooitze Zwart

Donderdag 16 januari was voor zowel het dokumintasysintrum als voor Dooitze Zwart een gedenkwaardige dag. Tijdens de vergadering van het dokumintasysintrum nam hij afscheid als commissielid. Dooitze heeft sinds de oprichting van de afdeling Minnertsga in 1996 met hart en ziel ingezet voor het dokumintasysintrum. Mede dankzij hem is er veel materiaal van Minnertsga ingeleverd, beschreven en later op de site gezet zodat ook de generaties na ons kunnen zien hoe Minnertsga er vroeger uitzag. Dooitze heeft in totaal 25 boeken en boekwerkjes uitgegeven, met titels als Dorpsperikelen: Minnertsga in de jaren dertig, Het werk van de tijd: 1920-1930, Gebouwen in en rond Minnertsga voor 1850, Minnertsga yn byld , Oantinkens oan Minnertsga en Tiden hawwe tiden. Met deze laatste titel als leidraad bedankte Ali Bronger, coördinator van het dokumintasysintrum, Dooitze voor zijn jarenlange enthousiaste inzet voor de afdeling Minnertsga. Hij kreeg naast een bos bloemen als kado een foto op canvas van de Havenstrjitte, de straat waar Dooitze is opgegroeid. Op op de site terug te vinden bij Minnertsga, straatnamen, Havenstrjitte), met op de voorgrond kinderen op de autoped. Een van deze kinderen zou Dooitze zelf zijn. Het dokumintasysintrum Minnertsga is sinds het opheffen van de Lytse bieb in dit dorp overgegaan naar de bibliotheek van St.Annaparochie. Vertegenwoordigers van Minnertsga blijven Aalzen de Haan en Gerrit Bouma. Bij hen kunt u materiaal of foto`s inleveren, die dan door de vrijwilligers in St.Anna verder zullen worden behandeld en op de site worden gezet
+ Lees het hele artikel